ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી મિઝોરમ

મિઝોરમ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Mizoram

મિઝોરમ માં લોકસભાની 1 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 1 સીટ અનામત છે. મિઝોરમ થી 1 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 40 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી December 2018 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે મિઝોરમ માં કુલ 788918 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 386455, મહિલા મતદાતા 402457 અને અન્ય મતદાતા 6 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે મિઝોરમ માં 1 તબક્કામાં April 11, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

મિઝોરમ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 1 | No. of Assembly Constituencies: 40
Voting Date: April 11, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 1
No. of Assembly Constituencies 40
Number of Voters 788918
Number of Male Voters 386455
Number of Female Voters 402457
Results
2014 LS INC1 MNF0 OTH0
2009 LS INC1 MNF0 OTH0
2004 LS MNF1 INC0 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS INC1 MNF0 N/A OTH0
2009 LS INC1 MNF0 N/A OTH0
2004 LS MNF1 INC0 N/A OTH0

મિઝોરમ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

મિઝોરમ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ