ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી મેઘાલય

મેઘાલય લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Meghalaya

મેઘાલય માં લોકસભાની 2 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 2 સીટ અનામત છે. મેઘાલય થી 1 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 60 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી March 2018 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે મેઘાલય માં કુલ 18,96,010 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 9,39,829, મહિલા મતદાતા 9,56,181 અને અન્ય મતદાતા 0 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે મેઘાલય માં 1 તબક્કામાં April 11, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

મેઘાલય નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 2 | No. of Assembly Constituencies: 60
Voting Date: April 11, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 2
No. of Assembly Constituencies 60
Number of Voters 18,96,010
Number of Male Voters 9,39,829
Number of Female Voters 9,56,181
Results
2014 LS NPEP1 INC1 AITC0 OTH0
2009 LS INC1 NCP1 AITC0 OTH0
2004 LS INC1 AITC1 NCP0 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS NPEP1 INC1 AITC0 OTH0
2009 LS INC1 NCP1 AITC0 OTH0
2004 LS INC1 AITC1 NCP0 OTH0

મેઘાલય લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

મેઘાલય વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019