ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી મણીપુર

મણીપુર લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Manipur

મણીપુર માં લોકસભાની 2 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 1 સીટ અનામત છે. મણીપુર થી 1 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 60 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી March 2017 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે મણીપુર માં કુલ 19,50,288 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 9,58,697, મહિલા મતદાતા 9,91,565 અને અન્ય મતદાતા 26 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે મણીપુર માં 2 તબક્કામાં April 11, 2019, April 18, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

મણીપુર નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 2 | No. of Assembly Constituencies: 60
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 2
No. of Assembly Constituencies 60
Number of Voters 19,50,288
Number of Male Voters 9,58,697
Number of Female Voters 9,91,565
Results
2014 LS INC2 IND0 OTH0
2009 LS INC2 IND0 OTH0
2004 LS IND1 INC1 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS INC2 IND0 N/A OTH0
2009 LS INC2 IND0 N/A OTH0
2004 LS IND1 INC1 N/A OTH0

મણીપુર લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

મણીપુર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019