ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી મહારાષ્ટ્ર

મહારાષ્ટ્ર લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Maharashtra

મહારાષ્ટ્ર માં લોકસભાની 48 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 5 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 4 સીટ અનામત છે. મહારાષ્ટ્ર થી 19 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 289 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી October 2014 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે મહારાષ્ટ્ર માં કુલ 8,74,34,919 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 4,58,05,196, મહિલા મતદાતા 4,16,27,637 અને અન્ય મતદાતા 2,086 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે મહારાષ્ટ્ર માં 4 તબક્કામાં April 11, 2019, April 18, 2019, April 23, 2019, April 29, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

મહારાષ્ટ્ર નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

ઉત્તરપ્રદેશ

મહારાષ્ટ્ર

બિહાર
No. of Loksabha Constituencies: 48 | No. of Assembly Constituencies: 289
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 48
No. of Assembly Constituencies 289
Number of Voters 8,74,34,919
Number of Male Voters 4,58,05,196
Number of Female Voters 4,16,27,637
Results
2014 LS BJP23 SHS18 NCP4 OTH0
2009 LS INC17 SHS11 BJP9 OTH0
2004 LS INC13 BJP13 SHS12 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP23 SHS18 NCP4 OTH0
2009 LS INC17 SHS11 BJP9 OTH0
2004 LS INC13 BJP13 SHS12 OTH0

મહારાષ્ટ્ર લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019