ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી મધ્યપ્રદેશ

મધ્યપ્રદેશ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Madhya-pradesh

મધ્યપ્રદેશ માં લોકસભાની 29 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 4 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 6 સીટ અનામત છે. મધ્યપ્રદેશ થી 11 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 231 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી December 2018 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે મધ્યપ્રદેશ માં કુલ 5,14,68,032 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 2,68,42,970, મહિલા મતદાતા 2,46,23,639 અને અન્ય મતદાતા 1,423 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે મધ્યપ્રદેશ માં 4 તબક્કામાં April 29, 2019, May 6, 2019, May 12, 2019, May 19, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

મધ્યપ્રદેશ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

તામિલનાડુ

મધ્યપ્રદેશ

કર્ણાટક
No. of Loksabha Constituencies: 29 | No. of Assembly Constituencies: 231
Voting Date: April 29, 2019 , May 6, 2019 , May 12, 2019 , May 19, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 29
No. of Assembly Constituencies 231
Number of Voters 5,14,68,032
Number of Male Voters 2,68,42,970
Number of Female Voters 2,46,23,639
Results
2014 LS BJP27 INC2 BSP0 OTH0
2009 LS BJP16 INC12 BSP1 OTH0
2004 LS BJP25 INC4 BSP0 OTH0
Voting Date: April 29, 2019 , May 6, 2019 , May 12, 2019 , May 19, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP27 INC2 BSP0 OTH0
2009 LS BJP16 INC12 BSP1 OTH0
2004 LS BJP25 INC4 BSP0 OTH0

મધ્યપ્રદેશ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019