ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી લક્ષ્યદ્વિપ

લક્ષ્યદ્વિપ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Lakshadweep

લક્ષ્યદ્વિપ માં લોકસભાની 1 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 1 સીટ અનામત છે. લક્ષ્યદ્વિપ થી 0 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. Union Territory માં 0 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે લક્ષ્યદ્વિપ માં કુલ 54,388 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 27,597, મહિલા મતદાતા 26,791 અને અન્ય મતદાતા 0 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે લક્ષ્યદ્વિપ માં 1 તબક્કામાં April 11, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

લક્ષ્યદ્વિપ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 1 | No. of Assembly Constituencies: 0
Voting Date: April 11, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 1
No. of Assembly Constituencies 0
Number of Voters 54,388
Number of Male Voters 27,597
Number of Female Voters 26,791
Results
2014 LS NCP1 JD(U)0 INC0 OTH0
2009 LS INC1 JD(U)0 NCP0 OTH0
2004 LS JD(U)1 NCP0 INC0 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS NCP1 JD(U)0 INC0 OTH0
2009 LS INC1 JD(U)0 NCP0 OTH0
2004 LS JD(U)1 NCP0 INC0 OTH0

લક્ષ્યદ્વિપ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019