ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી

કેરલા લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Kerala

કેરલા માં લોકસભાની 20 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 2 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. કેરલા થી 9 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 141 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી May 2016 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે કેરલા માં કુલ 2,54,58,095 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 1,23,45,027, મહિલા મતદાતા 1,31,12,949 અને અન્ય મતદાતા 119 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે કેરલા માં 1 તબક્કામાં April 23, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

કેરલા નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 20 | No. of Assembly Constituencies: 141
Voting Date: April 23, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 20
No. of Assembly Constituencies 141
Number of Voters 2,54,58,095
Number of Male Voters 1,23,45,027
Number of Female Voters 1,31,12,949
Results
2014 LS INC8 CPM5 IUML2 OTH0
2009 LS INC13 CPM4 MUL2 OTH0
2004 LS CPM12 CPI3 MUL1 OTH0
Voting Date: April 23, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS INC8 CPM5 IUML2 OTH0
2009 LS INC13 CPM4 MUL2 OTH0
2004 LS CPM12 CPI3 MUL1 OTH0

કેરલા લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

કેરલા વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019