ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી કર્ણાટક

કર્ણાટક લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Karnataka

કર્ણાટક માં લોકસભાની 28 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 5 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 2 સીટ અનામત છે. કર્ણાટક થી 12 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 225 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી May 2018 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે કર્ણાટક માં કુલ 5,03,46,721 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 2,54,94,711, મહિલા મતદાતા 2,48,47,292 અને અન્ય મતદાતા 4,718 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે કર્ણાટક માં 2 તબક્કામાં April 18, 2019, April 23, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

કર્ણાટક નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 28 | No. of Assembly Constituencies: 225
Voting Date: April 18, 2019 , April 23, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 28
No. of Assembly Constituencies 225
Number of Voters 5,03,46,721
Number of Male Voters 2,54,94,711
Number of Female Voters 2,48,47,292
Results
2014 LS BJP17 INC9 JD(S)2 OTH0
2009 LS BJP19 INC6 JD(S)3 OTH0
2004 LS BJP18 INC8 JD(S)2 OTH0
Voting Date: April 18, 2019 , April 23, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP17 INC9 JD(S)2 OTH0
2009 LS BJP19 INC6 JD(S)3 OTH0
2004 LS BJP18 INC8 JD(S)2 OTH0

કર્ણાટક લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019