ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી ઝારખંડ

ઝારખંડ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Jharkhand

ઝારખંડ માં લોકસભાની 14 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 1 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 5 સીટ અનામત છે. ઝારખંડ થી 6 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 82 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી December 2014 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે ઝારખંડ માં કુલ 2,20,18,634 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 1,15,43,613, મહિલા મતદાતા 1,04,74,714 અને અન્ય મતદાતા 307 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે ઝારખંડ માં 4 તબક્કામાં April 29, 2019, May 6, 2019, May 12, 2019, May 19, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

ઝારખંડ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

કેરલા

ઝારખંડ

આસામ
No. of Loksabha Constituencies: 14 | No. of Assembly Constituencies: 82
Voting Date: April 29, 2019 , May 6, 2019 , May 12, 2019 , May 19, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 14
No. of Assembly Constituencies 82
Number of Voters 2,20,18,634
Number of Male Voters 1,15,43,613
Number of Female Voters 1,04,74,714
Results
2014 LS BJP12 JMM2 IND0 OTH0
2009 LS BJP8 JMM2 IND2 OTH0
2004 LS INC6 JMM4 RJD2 OTH0
Voting Date: April 29, 2019 , May 6, 2019 , May 12, 2019 , May 19, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP12 JMM2 IND0 OTH0
2009 LS BJP8 JMM2 IND2 OTH0
2004 LS INC6 JMM4 RJD2 OTH0

ઝારખંડ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

ઝારખંડ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019