ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી જમ્મુ અને કાશ્મીર

જમ્મુ અને કાશ્મીર લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Jammu-and-kashmir

જમ્મુ અને કાશ્મીર માં લોકસભાની 6 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર થી 4 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 89 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી December 2014 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે જમ્મુ અને કાશ્મીર માં કુલ 78,50,852 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 41,09,804, મહિલા મતદાતા 37,40,709 અને અન્ય મતદાતા 339 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે જમ્મુ અને કાશ્મીર માં 5 તબક્કામાં April 11, 2019, April 18, 2019, April 23, 2019, April 29, 2019, May 6, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

જમ્મુ અને કાશ્મીર નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

દિલ્હી

જમ્મુ અને કાશ્મીર

ઉત્તરાખંડ
No. of Loksabha Constituencies: 6 | No. of Assembly Constituencies: 89
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019 , May 6, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 6
No. of Assembly Constituencies 89
Number of Voters 78,50,852
Number of Male Voters 41,09,804
Number of Female Voters 37,40,709
Results
2014 LS JKPDP3 BJP3 JKN0 OTH0
2009 LS JKN3 INC2 IND1 OTH0
2004 LS JKN2 INC2 JKPDP1 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019 , May 6, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS JKPDP3 BJP3 JKN0 OTH0
2009 LS JKN3 INC2 IND1 OTH0
2004 LS JKN2 INC2 JKPDP1 OTH0

જમ્મુ અને કાશ્મીર લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

જમ્મુ અને કાશ્મીર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019