ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી હિમાચલ

હિમાચલ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Himachal-pradesh

હિમાચલ માં લોકસભાની 4 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 1 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. હિમાચલ થી 3 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 68 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી December 2017 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે હિમાચલ માં કુલ 51,59,000 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 26,45,533, મહિલા મતદાતા 25,13,408 અને અન્ય મતદાતા 59 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે હિમાચલ માં 1 તબક્કામાં May 19, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

હિમાચલ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 4 | No. of Assembly Constituencies: 68
Voting Date: May 19, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 4
No. of Assembly Constituencies 68
Number of Voters 51,59,000
Number of Male Voters 26,45,533
Number of Female Voters 25,13,408
Results
2014 LS BJP4 INC0 OTH0
2009 LS BJP3 INC1 OTH0
2004 LS INC3 BJP1 OTH0
Voting Date: May 19, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP4 INC0 N/A OTH0
2009 LS BJP3 INC1 N/A OTH0
2004 LS INC3 BJP1 N/A OTH0

હિમાચલ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

હિમાચલ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019