ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી હરિયાણા

હરિયાણા લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Haryana

હરિયાણા માં લોકસભાની 10 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 2 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. હરિયાણા થી 5 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 90 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી October 2014 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે હરિયાણા માં કુલ 1,74,48,307 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 93,96,638, મહિલા મતદાતા 80,51,669 અને અન્ય મતદાતા 0 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે હરિયાણા માં 1 તબક્કામાં May 12, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

હરિયાણા નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 10 | No. of Assembly Constituencies: 90
Voting Date: May 12, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 10
No. of Assembly Constituencies 90
Number of Voters 1,74,48,307
Number of Male Voters 93,96,638
Number of Female Voters 80,51,669
Results
2014 LS BJP7 INLD2 INC1 OTH0
2009 LS INC9 HJCBL1 INLD0 OTH0
2004 LS INC9 BJP1 HJCBL0 OTH0
Voting Date: May 12, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP7 INLD2 INC1 OTH0
2009 LS INC9 HJCBL1 INLD0 OTH0
2004 LS INC9 BJP1 HJCBL0 OTH0

હરિયાણા લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019