ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી ગુજરાત

ગુજરાત લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Gujarat

ગુજરાત માં લોકસભાની 26 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 2 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 4 સીટ અનામત છે. ગુજરાત થી 11 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 183 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી December 2017 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે ગુજરાત માં કુલ 4,47,69,985 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 2,32,80,542, મહિલા મતદાતા 2,14,88,390 અને અન્ય મતદાતા 1,053 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે ગુજરાત માં 1 તબક્કામાં April 23, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

ગુજરાત નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 26 | No. of Assembly Constituencies: 183
Voting Date: April 23, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 26
No. of Assembly Constituencies 183
Number of Voters 4,47,69,985
Number of Male Voters 2,32,80,542
Number of Female Voters 2,14,88,390
Results
2014 LS BJP26 INC0 OTH0
2009 LS BJP15 INC11 OTH0
2004 LS BJP14 INC12 OTH0
Voting Date: April 23, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP26 INC0 N/A OTH0
2009 LS BJP15 INC11 N/A OTH0
2004 LS BJP14 INC12 N/A OTH0

ગુજરાત લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019