ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

ગુજરાત લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

ગુજરાત લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક ગુજરાત પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSKachchh
Gujarat
KachchhGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
2
Lok Sabha
LSBanaskantha
Gujarat
BanaskanthaGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
3
Lok Sabha
LSPatan
Gujarat
PatanGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
4
Lok Sabha
LSMahesana
Gujarat
MahesanaGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
5
Lok Sabha
LSSabarkantha
Gujarat
SabarkanthaGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
6
Lok Sabha
LSGandhinagar
Gujarat
GandhinagarGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
7
Lok Sabha
LSAhmedabad East
Gujarat
Ahmedabad EastGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
8
Lok Sabha
LSAhmedabad West
Gujarat
Ahmedabad WestGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
9
Lok Sabha
LSSurendranagar
Gujarat
SurendranagarGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
10
Lok Sabha
LSRajkot
Gujarat
RajkotGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
11
Lok Sabha
LSPorbandar
Gujarat
PorbandarGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
12
Lok Sabha
LSJamnagar
Gujarat
JamnagarGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
13
Lok Sabha
LSJunagadh
Gujarat
JunagadhGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
14
Lok Sabha
LSAmreli
Gujarat
AmreliGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
15
Lok Sabha
LSBhavnagar
Gujarat
BhavnagarGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
16
Lok Sabha
LSAnand
Gujarat
AnandGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
17
Lok Sabha
LSKheda
Gujarat
KhedaGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
18
Lok Sabha
LSPanchmahal
Gujarat
PanchmahalGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
19
Lok Sabha
LSDahod
Gujarat
DahodGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
20
Lok Sabha
LSVadodara
Gujarat
VadodaraGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
21
Lok Sabha
LSChhota Udaipur
Gujarat
Chhota UdaipurGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
22
Lok Sabha
LSBharuch
Gujarat
BharuchGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
23
Lok Sabha
LSBardoli
Gujarat
BardoliGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
24
Lok Sabha
LSSurat
Gujarat
SuratGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
25
Lok Sabha
LSNavsari
Gujarat
NavsariGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
26
Lok Sabha
LSValsad
Gujarat
ValsadGujaratApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3

ટોચની સ્ટોરીઝ