ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી

ગોવા લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Goa

ગોવા માં લોકસભાની 2 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. ગોવા થી 1 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 40 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી March 2017 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે ગોવા માં કુલ 11,27,007 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 5,51,862, મહિલા મતદાતા 5,75,145 અને અન્ય મતદાતા 0 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે ગોવા માં 1 તબક્કામાં April 23, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

ગોવા નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 2 | No. of Assembly Constituencies: 40
Voting Date: April 23, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 2
No. of Assembly Constituencies 40
Number of Voters 11,27,007
Number of Male Voters 5,51,862
Number of Female Voters 5,75,145
Results
2014 LS BJP2 INC0 OTH0
2009 LS INC1 BJP1 OTH0
2004 LS INC1 BJP1 OTH0
Voting Date: April 23, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP2 INC0 N/A OTH0
2009 LS INC1 BJP1 N/A OTH0
2004 LS INC1 BJP1 N/A OTH0

ગોવા લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

ગોવા વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019