ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી દિલ્હી

દિલ્હી લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Delhi

દિલ્હી માં લોકસભાની 7 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 1 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. દિલ્હી થી 3 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. Union Territory માં 70 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી February 2015 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે દિલ્હી માં કુલ 1,37,04,356 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 75,63,951, મહિલા મતદાતા 61,39,595 અને અન્ય મતદાતા 810 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે દિલ્હી માં 1 તબક્કામાં May 12, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

દિલ્હી નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 7 | No. of Assembly Constituencies: 70
Voting Date: May 12, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 7
No. of Assembly Constituencies 70
Number of Voters 1,37,04,356
Number of Male Voters 75,63,951
Number of Female Voters 61,39,595
Results
2014 LS BJP7 INC0 OTH0
2009 LS INC7 BJP0 OTH0
2004 LS INC6 BJP1 OTH0
Voting Date: May 12, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP7 INC0 N/A OTH0
2009 LS INC7 BJP0 N/A OTH0
2004 LS INC6 BJP1 N/A OTH0

દિલ્હી લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019