ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી દાદરા નગર હવેલી

દાદરા નગર હવેલી લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Dadra-nagar-haveli

દાદરા નગર હવેલી માં લોકસભાની 1 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 1 સીટ અનામત છે. દાદરા નગર હવેલી થી 0 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. Union Territory માં 0 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે દાદરા નગર હવેલી માં કુલ 2,40,858 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 1,27,628, મહિલા મતદાતા 1,13,230 અને અન્ય મતદાતા 0 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે દાદરા નગર હવેલી માં 1 તબક્કામાં April 23, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

દાદરા નગર હવેલી નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 1 | No. of Assembly Constituencies: 0
Voting Date: April 23, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 1
No. of Assembly Constituencies 0
Number of Voters 2,40,858
Number of Male Voters 1,27,628
Number of Female Voters 1,13,230
Results
2014 LS BJP1 BNP0 OTH0
2009 LS BJP1 BNP0 OTH0
2004 LS BNP1 BJP0 OTH0
Voting Date: April 23, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP1 BNP0 N/A OTH0
2009 LS BJP1 BNP0 N/A OTH0
2004 LS BNP1 BJP0 N/A OTH0

દાદરા નગર હવેલી લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019