ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી છત્તિસગઢ

છત્તિસગઢ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Chhattisgarh

છત્તિસગઢ માં લોકસભાની 11 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 1 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 4 સીટ અનામત છે. છત્તિસગઢ થી 5 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 91 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી December 2018 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે છત્તિસગઢ માં કુલ 1,89,32,245 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 94,92,481, મહિલા મતદાતા 94,39,055 અને અન્ય મતદાતા 709 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે છત્તિસગઢ માં 3 તબક્કામાં April 11, 2019, April 18, 2019, April 23, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

છત્તિસગઢ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

પંજાબ

છત્તિસગઢ

હરિયાણા
No. of Loksabha Constituencies: 11 | No. of Assembly Constituencies: 91
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 11
No. of Assembly Constituencies 91
Number of Voters 1,89,32,245
Number of Male Voters 94,92,481
Number of Female Voters 94,39,055
Results
2014 LS BJP10 INC1 OTH0
2009 LS BJP10 INC1 OTH0
2004 LS BJP10 INC1 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP10 INC1 N/A OTH0
2009 LS BJP10 INC1 N/A OTH0
2004 LS BJP10 INC1 N/A OTH0

છત્તિસગઢ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

છત્તિસગઢ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019