ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી ચંદિગઢ

ચંદિગઢ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Chandigarh

ચંદિગઢ માં લોકસભાની 1 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. ચંદિગઢ થી 0 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. Union Territory માં 0 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે ચંદિગઢ માં કુલ 6,19,792 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 3,28,381, મહિલા મતદાતા 2,91,392 અને અન્ય મતદાતા 19 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે ચંદિગઢ માં 1 તબક્કામાં May 19, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

ચંદિગઢ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 1 | No. of Assembly Constituencies: 0
Voting Date: May 19, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 1
No. of Assembly Constituencies 0
Number of Voters 6,19,792
Number of Male Voters 3,28,381
Number of Female Voters 2,91,392
Results
2014 LS BJP1 INC0 OTH0
2009 LS INC1 BJP0 OTH0
2004 LS INC1 BJP0 OTH0
Voting Date: May 19, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP1 INC0 N/A OTH0
2009 LS INC1 BJP0 N/A OTH0
2004 LS INC1 BJP0 N/A OTH0

ચંદિગઢ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019