ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી

બિહાર લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Bihar

બિહાર માં લોકસભાની 40 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 6 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. બિહાર થી 16 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 244 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી November 2015 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે બિહાર માં કુલ 7,07,43,593 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 3,74,41,954, મહિલા મતદાતા 3,32,99,233 અને અન્ય મતદાતા 2,406 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે બિહાર માં 7 તબક્કામાં April 11, 2019, April 18, 2019, April 23, 2019, April 29, 2019, May 6, 2019, May 12, 2019, May 19, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

બિહાર નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 40 | No. of Assembly Constituencies: 244
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019 , May 6, 2019 , May 12, 2019 , May 19, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 40
No. of Assembly Constituencies 244
Number of Voters 7,07,43,593
Number of Male Voters 3,74,41,954
Number of Female Voters 3,32,99,233
Results
2014 LS BJP22 LJP6 RJD4 OTH0
2009 LS JD(U)20 BJP12 RJD4 OTH0
2004 LS RJD22 JD(U)6 BJP5 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019 , May 6, 2019 , May 12, 2019 , May 19, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP22 LJP6 RJD4 OTH0
2009 LS JD(U)20 BJP12 RJD4 OTH0
2004 LS RJD22 JD(U)6 BJP5 OTH0

બિહાર લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019