ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

બિહાર લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

બિહાર લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક બિહાર પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSValmiki Nagar
Bihar
Valmiki NagarBiharMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
2
Lok Sabha
LSPaschim Champaran
Bihar
Paschim ChamparanBiharMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
3
Lok Sabha
LSPurvi Champaran
Bihar
Purvi ChamparanBiharMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
4
Lok Sabha
LSSheohar
Bihar
SheoharBiharMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
5
Lok Sabha
LSSitamarhi
Bihar
SitamarhiBiharMay 6, 2019
Monday
Monday5
6
Lok Sabha
LSMadhubani
Bihar
MadhubaniBiharMay 6, 2019
Monday
Monday5
7
Lok Sabha
LSJhanjharpur
Bihar
JhanjharpurBiharApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
8
Lok Sabha
LSSupaul
Bihar
SupaulBiharApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
9
Lok Sabha
LSAraria
Bihar
ArariaBiharApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
10
Lok Sabha
LSKishanganj
Bihar
KishanganjBiharApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
11
Lok Sabha
LSKatihar
Bihar
KatiharBiharApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
12
Lok Sabha
LSPurnia
Bihar
PurniaBiharApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
13
Lok Sabha
LSMadhepura
Bihar
MadhepuraBiharApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
14
Lok Sabha
LSDarbhanga
Bihar
DarbhangaBiharApril 29, 2019
Monday
Monday4
15
Lok Sabha
LSMuzaffarpur
Bihar
MuzaffarpurBiharMay 6, 2019
Monday
Monday5
16
Lok Sabha
LSVaishali
Bihar
VaishaliBiharMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
17
Lok Sabha
LSGopalGanj Sc
Bihar
GopalGanj ScBiharMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
18
Lok Sabha
LSSiwan
Bihar
SiwanBiharMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
19
Lok Sabha
LSMaharajganj
Bihar
MaharajganjBiharMay 12, 2019
Sunday
Sunday6
20
Lok Sabha
LSSaran
Bihar
SaranBiharMay 6, 2019
Monday
Monday5
21
Lok Sabha
LSHajipur
Bihar
HajipurBiharMay 6, 2019
Monday
Monday5
22
Lok Sabha
LSUjiarpur
Bihar
UjiarpurBiharApril 29, 2019
Monday
Monday4
23
Lok Sabha
LSSamastipur
Bihar
SamastipurBiharApril 29, 2019
Monday
Monday4
24
Lok Sabha
LSBegusarai
Bihar
BegusaraiBiharApril 29, 2019
Monday
Monday4
25
Lok Sabha
LSKhagaria
Bihar
KhagariaBiharApril 23, 2019
Tuesday
Tuesday3
26
Lok Sabha
LSBhagalpur
Bihar
BhagalpurBiharApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
27
Lok Sabha
LSBanka
Bihar
BankaBiharApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
28
Lok Sabha
LSMunger
Bihar
MungerBiharApril 29, 2019
Monday
Monday4
29
Lok Sabha
LSNalanda
Bihar
NalandaBiharMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
30
Lok Sabha
LSPatna Sahib
Bihar
Patna SahibBiharMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
31
Lok Sabha
LSPatliputra
Bihar
PatliputraBiharMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
32
Lok Sabha
LSArrah
Bihar
ArrahBiharMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
33
Lok Sabha
LSBuxar
Bihar
BuxarBiharMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
34
Lok Sabha
LSSasaram
Bihar
SasaramBiharMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
35
Lok Sabha
LSKarakat
Bihar
KarakatBiharMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
36
Lok Sabha
LSJahanabad
Bihar
JahanabadBiharMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
37
Lok Sabha
LSAurangabad
Bihar
AurangabadBiharApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
38
Lok Sabha
LSGaya
Bihar
GayaBiharApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
39
Lok Sabha
LSNawada
Bihar
NawadaBiharApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
40
Lok Sabha
LSJamui
Bihar
JamuiBiharApril 11, 2019
Thursday
Thursday1

ટોચની સ્ટોરીઝ