ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી

આસામ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Assam

આસામ માં લોકસભાની 14 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 1 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 2 સીટ અનામત છે. આસામ થી 7 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 126 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી May 2016 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે આસામ માં કુલ 2,18,15,823 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 1,11,86,860, મહિલા મતદાતા 1,06,28,460 અને અન્ય મતદાતા 503 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે આસામ માં 3 તબક્કામાં April 11, 2019, April 18, 2019, April 23, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

આસામ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 14 | No. of Assembly Constituencies: 126
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 14
No. of Assembly Constituencies 126
Number of Voters 2,18,15,823
Number of Male Voters 1,11,86,860
Number of Female Voters 1,06,28,460
Results
2014 LS BJP7 AIUDF3 INC3 OTH0
2009 LS INC7 BJP4 BOPF1 OTH0
2004 LS INC9 AGP2 BJP2 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP7 AIUDF3 INC3 OTH0
2009 LS INC7 BJP4 BOPF1 OTH0
2004 LS INC9 AGP2 BJP2 OTH0

આસામ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

આસામ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019