ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી અરુણાચલ પ્રદેશ

અરુણાચલ પ્રદેશ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Arunachal-pradesh

અરુણાચલ પ્રદેશ માં લોકસભાની 2 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. અરુણાચલ પ્રદેશ થી 1 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 60 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી May 2014 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે અરુણાચલ પ્રદેશ માં કુલ 7,99,126 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 3,97,477, મહિલા મતદાતા 4,01,649 અને અન્ય મતદાતા 0 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે અરુણાચલ પ્રદેશ માં 1 તબક્કામાં April 11, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

અરુણાચલ પ્રદેશ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

પોંડીચેરી

અરુણાચલ પ્રદેશ

મિઝોરમ
No. of Loksabha Constituencies: 2 | No. of Assembly Constituencies: 60
Voting Date: April 11, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 2
No. of Assembly Constituencies 60
Number of Voters 7,99,126
Number of Male Voters 3,97,477
Number of Female Voters 4,01,649
Results
2014 LS INC1 BJP1 OTH0
2009 LS INC2 BJP0 OTH0
2004 LS BJP2 INC0 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS INC1 BJP1 N/A OTH0
2009 LS INC2 BJP0 N/A OTH0
2004 LS BJP2 INC0 N/A OTH0

અરુણાચલ પ્રદેશ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

અરુણાચલ પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019