ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી આંધ્રપ્રદેશ

આંધ્રપ્રદેશ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Andhra-pradesh

આંધ્રપ્રદેશ માં લોકસભાની 25 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 4 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 1 સીટ અનામત છે. આંધ્રપ્રદેશ થી 11 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 175 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી May 2014 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે આંધ્રપ્રદેશ માં કુલ 3,66,61,315 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 1,81,80,968, મહિલા મતદાતા 1,84,76,601 અને અન્ય મતદાતા 3,746 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે આંધ્રપ્રદેશ માં 1 તબક્કામાં April 11, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

આંધ્રપ્રદેશ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

ગુજરાત

આંધ્રપ્રદેશ

ઓડિસા
No. of Loksabha Constituencies: 25 | No. of Assembly Constituencies: 175
Voting Date: April 11, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 25
No. of Assembly Constituencies 175
Number of Voters 3,66,61,315
Number of Male Voters 1,81,80,968
Number of Female Voters 1,84,76,601
Results
2014 LS TDP15 YSRCP8 BJP2 OTH0
2009 LS INC21 TDP4 YSRCP0 OTH0
2004 LS INC16 TRS5 TDP2 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS TDP15 YSRCP8 BJP2 OTH0
2009 LS INC21 TDP4 YSRCP0 OTH0
2004 LS INC16 TRS5 TDP2 OTH0

આંધ્રપ્રદેશ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

આંધ્રપ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019