ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી

લોકસભા ચૂંટણી 2019 |

માં લોકસભાની સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. થી રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. માં વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે માં કુલ મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા , મહિલા મતદાતા અને અન્ય મતદાતા છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે માં તબક્કામાં ના રોજ મતદાન થશે.

નું ચૂંટણી પરિણામ ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 0 | No. of Assembly Constituencies: 0
Voting Date:
Counting Date:
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies
No. of Assembly Constituencies
Number of Voters
Number of Male Voters
Number of Female Voters
Results
Voting Date: | Counting Date:
Results

લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019