ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી

મુંબઇ દક્ષિણ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Mumbai South, Maharashtra

મુંબઇ દક્ષિણ એક લોકસભા સીટ છે, જે મહારાષ્ટ્ર માં છે. મુંબઇ દક્ષિણ લોકસભા સીટ સામાન્ય માટે અનામત છે.

આ એક. આ એક શહેરી સંસદીય ક્ષેત્ર છે, જ્યાં સાક્ષરતા દર 89.69% ની નજીક છે. 2014 ના ડેટા પ્રમાણે અહીં 14,85,844 મતદાતા છે, જેમાં, 8,28,962પુરુષ અને 6,56,867 મહિલા મતદાતા છે. 15 મતદાતા અન્ય અથવા થર્ડ જેન્ડર છે.

2014 ચૂંટણીમાં આ સીટ પર INC ને હરાવીને (alliance: NDA) નો ઉમેદવાર Arvind Sawant વિજેતા રહ્યો હતો. કુલ 7,79,732 મતોમાંથી 3,74,609 મત મેળવી SS જીત મેળવી હતી. 2009 લોકસભા ચૂંટણીમાં INC આ સીટ ઉપર જીત મેળવી હતી.

17મી લોકસભા માટે Monday, April 29, 2019 થઈ રહેલ 2019 લોકસભા ચૂંટણીના તબક્કા 4 માં મુંબઇ દક્ષિણ સીટ પર મતદાન થશે. આ સીટનું ચૂંટણી પરિણામ ગુરુવારે, 23 મે 2019ના રોજ જાહેર થશે.

2014 લોકસભા ચૂંટણીમાં કુલ 52.49% વોટ પડ્યા.

મુંબઇ દક્ષિણ-મધ્ય

મુંબઇ દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર

રાઇગઢ
Voting Date:
April 29, 2019
Counting Date:
May 23, 2019
Constituency No.: 31 | Total Assembly Segments: 6
Constituency Data (2014)
Constituency No. 31
Total Assembly Segments 6
Reservation for General
Number of Voters 14,85,844
Number of Male Voters 8,28,962
Number of Female Voters 6,56,867
Results 2014 2009
Winner SS INC
Turnout % 52.49% 40.37%
Margin of Victory 1,28,564 1,12,682
Margin of Victory % 16.49% 17.56%
Voting Date: April 29, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results 2014 2009
Winner SS INC
Turnout % 52.49% 40.37%
Margin of Victory 1,28,564 1,12,682
Margin of Victory % 16.49% 17.56%

મુંબઇ દક્ષિણ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

Party Votes Polled Votes % CANDIDATE NAME
SHS 421937 52.64% Arvind Ganpat SawantWinner
INC 321870 40.15% Deora Milind Murli
VBA 30348 3.79% Dr. Anil Kumar
NOTA 15115 1.89% Nota
BSP 4329 0.54% Gautam Sureshkumar Mistrilal
IND 1671 0.21% Sai Shrivastav
APOI 1391 0.17% Irfan Shaikh
JMBP 1347 0.17% Shehbaj Rathod
IND 879 0.11% Shankar Sonawane
KKJHS 737 0.09% Adv. Ramchandra N. Kachave
JAP 528 0.07% Abbas . F. Chhatriwala
BMFP 514 0.06% Adv. Sahil L . Shah
BRSP 496 0.06% Hamir Kalidas Vinjuda
IND 449 0.06% Rajesh .B. Dayal

મુંબઇ દક્ષિણ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો
(2014 વિજેતા )

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019