ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
WATCHLIVE NOW
Gujarati News18
News18 Kannada

Live HIGHLIGHTS

SHARE

LIVE RESULTS ELECTION GRID

Lok Sabha Constituencies Results

ASSEMBLY BY-POLL RESULTS

REFRESH DATA

તસવીરો જુઓ : 'પીળી સાડી'વાળી પૉલિંગ ઑફિસરનો મોહક અવતાર

વધુ વાંચો...

ખાસ ઉમેદવારો

ચૂંટણી 2019

ચૂંટણીની તસવીરો

વધુ વાંચો...

ચૂંટણી વિડિઓ

વધુ વાંચો...

ચૂંટણીના ખાસ કાર્યક્રમો

વધુ વાંચો...