કોરોના કાળ થેલેસેમિયાના દર્દીઓ માટે બન્યો ઘાતક, રક્તદાન ઠપ્પ થતા દર્દીઓ સામે પડકાર

કોરોના કાળ થેલેસેમિયાના દર્દીઓ માટે બન્યો ઘાતક, રક્તદાન ઠપ્પ થતા દર્દીઓ સામે પડકાર

ટૉપ ન્યૂઝ