મોરબી ન્યુઝ (Morbi News)

મોરબી ઝૂલતો પુલ દુર્ઘટનાઃ જયસુખ પટેલના 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
મોરબી ઝૂલતો પુલ દુર્ઘટનાઃ જયસુખ પટેલના 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર