જામનગરઃ પ્રેમી પતિએ જ લગ્ન બાદ પત્નીની કરી હત્યા, આપઘાત કર્યાનું નાટક કર્યું છતાં પકડાયો

જામનગરઃ પ્રેમી પતિએ જ લગ્ન બાદ પત્નીની કરી હત્યા, આપઘાત કર્યાનું નાટક કર્યું છતાં પકડાયો

ટૉપ ન્યૂઝ