દેવભૂમિ દ્વારકા (Devbhoomi Dwarka)

દેવભૂમિ દ્વારકાઃ પત્નીને મળવા ગયો પતિ, સાસરિયાઓએ ભેગા મળીને  જમાઈની કરી ઘાતકી હત્યા
દેવભૂમિ દ્વારકાઃ પત્નીને મળવા ગયો પતિ, સાસરિયાઓએ ભેગા મળીને જમાઈની કરી ઘાતકી હત્યા