ચૂંટણી બાદ શું કરી રહ્યા છે હિમાચલ પ્રદેશનાં CM વીરભદ્ર સિંહ ?

લાઈવહાઇલાઇટ્સ

લાઈવ ટીવી
વધુ મહિતી [+]

મુખ્ય ઉમેદવાર

સ્પેશિયલવીડિયો ગેલરી

ઇલેક્શનનાં વધુ વિડિયો

મતદાનમથકથી

મુખ્ય ઉમેદવાર

 • CM વીરભદ્ર સિંહ (અર્કી વિસ સીટ) Congress
 • કૌલ સિંહ સિંહ ઠાકુર (દ્રંગ વિસ સીટ) Congress
 • પ્રો. પ્રેમ કુમાર ધૂમલ (સુજાનપુર સીટ) Bjp
 • અનિલ શર્મા (મંડી સદર સીટ) Bjp
 • સત્તપાલ સિંહ સત્તી (ઉના) Bjp

पમુખ્ય વિધાનસભા બેઠક

સોલનમંડી સદરઠિયોગઉનાહમીરપુરશિમલા શહરનગરોટાપાલમપુરકુલ્લુઅકી

મહત્વનાં મુકાબલા

 • પ્રેમ કુમાર ધૂમલ Bjp
  vs
  રાજેન્દ્ર રાણા કોંગ્રેસ (સુજાનપુર સીટ) Congress
 • કૌલ સિંહ ઠાકુર Congress
  vs
  જવાહર ઠાકુર(દ્રંગ) Bjp
 • વીરભદ્ર સિંહ Congress
  vs
  રત્નપાલ સિંહ પાલ (અર્કી) Bjp
 • અનિલ શર્મા Bjp
  vs
  ચંપા ઠાકુર (મંડી સદર) Congress
 • સતપાલ સિંહ સત્ત Bjp
  vs
  સતપાલ રાયજાદા (ઉના) Congress

ઇલેક્શનની વધુ ફોટોગેલરી