ગુજરાત ઇલેક્શન 2017: ભાજપને લાગી શકે છે ઝટકો

ગુજરાત ઇલેક્શન 2017: ભાજપને લાગી શકે છે ઝટકો

ગુજરાત ઇલેક્શન 2017ની ચૂંટણીનું આવતીકાલે પરિણામ છે. આવતીકાલે બપોરે 2.00 વાગ્યા સુધીમાં તો તમામ પરિણામ સ્પષ્ટ થઇ જશે કે ગુજરાતમાં કોની સરકાર બનશે

ઇલેક્શનનાં વધુ સમાચાર

સ્પેશિયલવીડિયો ગેલરી

ઇલેક્શનનાં વધુ વિડિયો

ઇલેક્શનની વધુ ફોટોગેલરી