ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

પેટા ચૂંટણી વિધાનસભાા 2019 શેડ્યૂલ

પેટા ચૂંટણી  વિધાનસભાા 2019 શેડ્યૂલ

ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી. જેમાં આ રાજ્યની આ બેઠકો પર એક જ તબક્કામાં 11 એપ્રિલ, 2019નાં રોજ મતદાન યોજાશે. જેમાં લોકસભાની ateબેઠકોની ચૂંટણીનું મતદાન પણ આ સાથે જ યોજાશે. પેટા ચૂંટણી વિધાનસભાની ચૂંટણીનું મતદાન આ ચૂંટણી પત્રકમાં શોધી શકાશે.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Assembly By-Poll
ASDehri
Bihar
DehriBiharMay 19, 2019
Sunday
Sunday7
2
Assembly By-Poll
ASNawada
Bihar
NawadaBiharApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
3
Assembly By-Poll
ASMandrem
Goa
MandremGoaApril 18, 2019
Thursday
Thursday3
4
Assembly By-Poll
ASMapusa
Goa
MapusaGoaApril 18, 2019
Thursday
Thursday3
5
Assembly By-Poll
ASSiroda
Goa
SirodaGoaApril 18, 2019
Thursday
Thursday3
6
Assembly By-Poll
ASUnjha
Gujarat
UnjhaGujaratApril 18, 2019
Thursday
Thursday3
7
Assembly By-Poll
ASTalala
Gujarat
TalalaGujaratApril 18, 2019
Thursday
Thursday3
8
Assembly By-Poll
ASChhindwara
Madhya Pradesh
ChhindwaraMadhya PradeshApril 29, 2019
Monday
Monday4
9
Assembly By-Poll
ASKatol
Maharashtra
KatolMaharashtraApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
10
Assembly By-Poll
ASSelsella (ST)
Meghalaya
Selsella (ST)MeghalayaApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
11
Assembly By-Poll
ASAizawl West – I (ST)
Mizoram
Aizawl West – I (ST)MizoramApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
12
Assembly By-Poll
ASAonglenden (ST)
Nagaland
Aonglenden (ST)NagalandApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
13
Assembly By-Poll
ASThattanchavady
Pudducherry
ThattanchavadyPudducherryApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
14
Assembly By-Poll
ASPoonamallee (SC)
Tamil Nadu
Poonamallee (SC)Tamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
15
Assembly By-Poll
ASPerambur
Tamil Nadu
PeramburTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
16
Assembly By-Poll
ASThiruporur
Tamil Nadu
ThiruporurTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
17
Assembly By-Poll
ASSholingur
Tamil Nadu
SholingurTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
18
Assembly By-Poll
ASGudiyattham (SC)
Tamil Nadu
Gudiyattham (SC)Tamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
19
Assembly By-Poll
ASAmbur
Tamil Nadu
AmburTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
20
Assembly By-Poll
ASHosur
Tamil Nadu
HosurTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
21
Assembly By-Poll
ASPappireddippatti
Tamil Nadu
PappireddippattiTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
22
Assembly By-Poll
ASHarur (SC)
Tamil Nadu
Harur (SC)Tamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
23
Assembly By-Poll
ASNilakkottai (SC)
Tamil Nadu
Nilakkottai (SC)Tamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
24
Assembly By-Poll
ASThiruvarur
Tamil Nadu
ThiruvarurTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
25
Assembly By-Poll
ASThanjavur
Tamil Nadu
ThanjavurTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
26
Assembly By-Poll
ASManamadurai (SC)
Tamil Nadu
Manamadurai (SC)Tamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
27
Assembly By-Poll
ASAndipatti
Tamil Nadu
AndipattiTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
28
Assembly By-Poll
ASPeriyakulam (SC)
Tamil Nadu
Periyakulam (SC)Tamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
29
Assembly By-Poll
ASSattur
Tamil Nadu
SatturTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
30
Assembly By-Poll
ASParamakudi (SC)
Tamil Nadu
Paramakudi (SC)Tamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
31
Assembly By-Poll
ASVilathikulam
Tamil Nadu
VilathikulamTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
32
Assembly By-Poll
ASNighasan
Uttar Pradesh
NighasanUttar PradeshApril 29, 2019
Monday
Monday4
33
Assembly By-Poll
ASKrishnaganj (SC)
West Bengal
Krishnaganj (SC)West BengalApril 29, 2019
Monday
Monday4
34
Assembly By-Poll
ASUluberia Purba
West Bengal
Uluberia PurbaWest BengalMay 6, 2019
Monday
Monday5

ટોચની સ્ટોરીઝ