ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

આંધ્રપ્રદેશ વિધાનસભાા 2019 શેડ્યૂલ

આંધ્રપ્રદેશ વિધાનસભાા 2019 શેડ્યૂલ

ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી. જેમાં આ રાજ્યની આ બેઠકો પર એક જ તબક્કામાં 11 એપ્રિલ, 2019નાં રોજ મતદાન યોજાશે. જેમાં લોકસભાની ateબેઠકોની ચૂંટણીનું મતદાન પણ આ સાથે જ યોજાશે. આંધ્રપ્રદેશ વિધાનસભાની ચૂંટણીનું મતદાન આ ચૂંટણી પત્રકમાં શોધી શકાશે.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Assembly
ASIchchapuram
Andhra Pradesh
IchchapuramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
2
Assembly
ASPalasa
Andhra Pradesh
PalasaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
3
Assembly
ASTekkali
Andhra Pradesh
TekkaliAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
4
Assembly
ASPathapatnam
Andhra Pradesh
PathapatnamAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
5
Assembly
ASSrikakulam
Andhra Pradesh
SrikakulamAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
6
Assembly
ASAmadalavalasa
Andhra Pradesh
AmadalavalasaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
7
Assembly
ASEtcherla
Andhra Pradesh
EtcherlaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
8
Assembly
ASNarasannapeta
Andhra Pradesh
NarasannapetaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
9
Assembly
ASRajam
Andhra Pradesh
Rajam Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
10
Assembly
ASPalakonda
Andhra Pradesh
Palakonda Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
11
Assembly
ASKurupam
Andhra Pradesh
Kurupam Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
12
Assembly
ASParvathipuram
Andhra Pradesh
Parvathipuram Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
13
Assembly
ASSalur
Andhra Pradesh
Salur Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
14
Assembly
ASBobbili
Andhra Pradesh
Bobbili Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
15
Assembly
ASCheepurupalle
Andhra Pradesh
CheepurupalleAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
16
Assembly
ASGajapathinagaram
Andhra Pradesh
GajapathinagaramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
17
Assembly
ASNellimarla
Andhra Pradesh
NellimarlaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
18
Assembly
ASVizianagaram
Andhra Pradesh
VizianagaramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
19
Assembly
ASSrungavarapukota
Andhra Pradesh
SrungavarapukotaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
20
Assembly
ASBhimli
Andhra Pradesh
BhimliAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
21
Assembly
ASVisakhapatnam East
Andhra Pradesh
Visakhapatnam EastAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
22
Assembly
ASVisakhapatnam South
Andhra Pradesh
Visakhapatnam SouthAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
23
Assembly
ASVisakhapatnam North
Andhra Pradesh
Visakhapatnam NorthAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
24
Assembly
ASVisakhapatnam West
Andhra Pradesh
Visakhapatnam WestAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
25
Assembly
ASGajuwaka
Andhra Pradesh
GajuwakaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
26
Assembly
ASChodavaram
Andhra Pradesh
ChodavaramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
27
Assembly
ASV.Madugula
Andhra Pradesh
V.MadugulaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
28
Assembly
ASAraku Valley
Andhra Pradesh
Araku Valley Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
29
Assembly
ASPaderu
Andhra Pradesh
Paderu Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
30
Assembly
ASAnakapalli
Andhra Pradesh
AnakapalliAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
31
Assembly
ASPendurthi
Andhra Pradesh
PendurthiAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
32
Assembly
ASElamanchili
Andhra Pradesh
ElamanchiliAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
33
Assembly
ASPayakaraopeta
Andhra Pradesh
Payakaraopeta Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
34
Assembly
ASNarsipatnam
Andhra Pradesh
NarsipatnamAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
35
Assembly
ASTuni
Andhra Pradesh
TuniAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
36
Assembly
ASPrathipadu
Andhra Pradesh
PrathipaduAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
37
Assembly
ASPithapuram
Andhra Pradesh
PithapuramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
38
Assembly
ASKakinada Rural
Andhra Pradesh
Kakinada RuralAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
39
Assembly
ASPeddapuram
Andhra Pradesh
PeddapuramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
40
Assembly
ASAnaparthy
Andhra Pradesh
AnaparthyAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
41
Assembly
ASKakinada City
Andhra Pradesh
Kakinada CityAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
42
Assembly
ASRamachandrapuram
Andhra Pradesh
RamachandrapuramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
43
Assembly
ASMummidivaram
Andhra Pradesh
MummidivaramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
44
Assembly
ASAmalapuram
Andhra Pradesh
Amalapuram Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
45
Assembly
ASRazole
Andhra Pradesh
Razole Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
46
Assembly
ASGannavaram
Andhra Pradesh
Gannavaram Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
47
Assembly
ASKothapeta
Andhra Pradesh
KothapetaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
48
Assembly
ASMandapeta
Andhra Pradesh
MandapetaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
49
Assembly
ASRajanagaram
Andhra Pradesh
RajanagaramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
50
Assembly
ASRajahmundry City
Andhra Pradesh
Rajahmundry CityAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
51
Assembly
ASRajamundry Rural
Andhra Pradesh
Rajamundry RuralAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
52
Assembly
ASJaggampeta
Andhra Pradesh
Jaggampeta Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
53
Assembly
ASRampachodavaram
Andhra Pradesh
Rampachodavaram Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
54
Assembly
ASKovvur
Andhra Pradesh
Kovvur Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
55
Assembly
ASNidadavole
Andhra Pradesh
NidadavoleAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
56
Assembly
ASAchanta
Andhra Pradesh
AchantaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
57
Assembly
ASPalacole
Andhra Pradesh
PalacoleAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
58
Assembly
ASNarasapuram
Andhra Pradesh
NarasapuramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
59
Assembly
ASBhimavaram
Andhra Pradesh
BhimavaramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
60
Assembly
ASUndi
Andhra Pradesh
UndiAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
61
Assembly
ASTanuku
Andhra Pradesh
TanukuAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
62
Assembly
ASTadepalligudem
Andhra Pradesh
TadepalligudemAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
63
Assembly
ASUnguturu
Andhra Pradesh
UnguturuAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
64
Assembly
ASDenduluru
Andhra Pradesh
Denduluru Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
65
Assembly
ASEluru
Andhra Pradesh
EluruAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
66
Assembly
ASGopalapuram
Andhra Pradesh
Gopalapuram Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
67
Assembly
ASPolavaram
Andhra Pradesh
Polavaram Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
68
Assembly
ASChintalapudi
Andhra Pradesh
Chintalapudi Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
69
Assembly
ASTiruvuru
Andhra Pradesh
Tiruvuru Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
70
Assembly
ASNuzvid
Andhra Pradesh
Nuzvid Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
71
Assembly
ASGannavaram
Andhra Pradesh
GannavaramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
72
Assembly
ASGudivada
Andhra Pradesh
Gudivada Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
73
Assembly
ASKaikalur
Andhra Pradesh
KaikalurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
74
Assembly
ASPedana
Andhra Pradesh
PedanaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
75
Assembly
ASMachilipatnam
Andhra Pradesh
MachilipatnamAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
76
Assembly
ASAvanigadda
Andhra Pradesh
AvanigaddaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
77
Assembly
ASPamarru
Andhra Pradesh
Pamarru Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
78
Assembly
ASPenamaluru
Andhra Pradesh
PenamaluruAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
79
Assembly
ASVijaywada West
Andhra Pradesh
Vijaywada WestAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
80
Assembly
ASVijayawada Central
Andhra Pradesh
Vijayawada CentralAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
81
Assembly
ASVijayawada East
Andhra Pradesh
Vijayawada EastAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
82
Assembly
ASMylavaram
Andhra Pradesh
MylavaramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
83
Assembly
ASNandigama
Andhra Pradesh
Nandigama Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
84
Assembly
ASJaggayyapeta
Andhra Pradesh
JaggayyapetaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
85
Assembly
ASPedakurapadu
Andhra Pradesh
PedakurapaduAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
86
Assembly
ASTadikonda (Sc)
Andhra Pradesh
Tadikonda (Sc)Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
87
Assembly
ASMangalagiri
Andhra Pradesh
MangalagiriAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
88
Assembly
ASPonnur
Andhra Pradesh
PonnurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
89
Assembly
ASVemuru (Sc)
Andhra Pradesh
Vemuru (Sc)Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
90
Assembly
ASRepalle
Andhra Pradesh
RepalleAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
91
Assembly
ASTenali
Andhra Pradesh
Tenali Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
92
Assembly
ASBapatla
Andhra Pradesh
BapatlaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
93
Assembly
ASPrathipadu (Sc)
Andhra Pradesh
Prathipadu (Sc)Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
94
Assembly
ASGuntur West
Andhra Pradesh
Guntur WestAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
95
Assembly
ASGuntur East
Andhra Pradesh
Guntur EastAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
96
Assembly
ASChilakaluripet
Andhra Pradesh
ChilakaluripetAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
97
Assembly
ASNarasaraopet
Andhra Pradesh
NarasaraopetAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
98
Assembly
ASSattenapalli
Andhra Pradesh
SattenapalliAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
99
Assembly
ASVinukonda
Andhra Pradesh
VinukondaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
100
Assembly
ASGurazala
Andhra Pradesh
GurazalaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
101
Assembly
ASMacherla
Andhra Pradesh
MacherlaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
102
Assembly
ASYerragondapalem
Andhra Pradesh
Yerragondapalem Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
103
Assembly
ASDarsi
Andhra Pradesh
DarsiAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
104
Assembly
ASParchur
Andhra Pradesh
Parchur Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
105
Assembly
ASAddanki
Andhra Pradesh
Addanki Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
106
Assembly
ASChirala
Andhra Pradesh
ChiralaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
107
Assembly
ASSanthanuthalapadu
Andhra Pradesh
Santhanuthalapadu Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
108
Assembly
ASOngole
Andhra Pradesh
OngoleAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
109
Assembly
ASKandukur
Andhra Pradesh
KandukurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
110
Assembly
ASKondapi
Andhra Pradesh
Kondapi Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
111
Assembly
ASMarkapuram
Andhra Pradesh
MarkapuramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
112
Assembly
ASGiddalur
Andhra Pradesh
GiddalurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
113
Assembly
ASKanigiri
Andhra Pradesh
KanigiriAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
114
Assembly
ASKavali
Andhra Pradesh
KavaliAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
115
Assembly
ASAtmakur
Andhra Pradesh
AtmakurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
116
Assembly
ASKovur
Andhra Pradesh
KovurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
117
Assembly
ASNellore City
Andhra Pradesh
Nellore CityAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
118
Assembly
ASNellore Rural
Andhra Pradesh
Nellore RuralAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
119
Assembly
ASSarvepalli
Andhra Pradesh
SarvepalliAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
120
Assembly
ASGudur
Andhra Pradesh
Gudur Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
121
Assembly
ASSullurpeta
Andhra Pradesh
Sullurpeta Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
122
Assembly
ASVenkatagiri
Andhra Pradesh
VenkatagiriAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
123
Assembly
ASUdayagiri
Andhra Pradesh
UdayagiriAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
124
Assembly
ASBadvel
Andhra Pradesh
Badvel Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
125
Assembly
ASRajampet
Andhra Pradesh
RajampetAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
126
Assembly
ASKadapa
Andhra Pradesh
KadapaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
127
Assembly
ASKodur
Andhra Pradesh
Kodur Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
128
Assembly
ASRayachoti
Andhra Pradesh
RayachotiAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
129
Assembly
ASPulivendla
Andhra Pradesh
PulivendlaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
130
Assembly
ASKamalapuram
Andhra Pradesh
Kamalapuram Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
131
Assembly
ASJammalamadugu
Andhra Pradesh
JammalamaduguAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
132
Assembly
ASProddatur
Andhra Pradesh
ProddaturAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
133
Assembly
ASMydukur
Andhra Pradesh
MydukurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
134
Assembly
ASAllagadda
Andhra Pradesh
AllagaddaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
135
Assembly
ASSrisailam
Andhra Pradesh
SrisailamAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
136
Assembly
ASNandikotkur
Andhra Pradesh
Nandikotkur Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
137
Assembly
ASKurnool
Andhra Pradesh
KurnoolAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
138
Assembly
ASPanyam
Andhra Pradesh
PanyamAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
139
Assembly
ASNandyal
Andhra Pradesh
NandyalAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
140
Assembly
ASBanaganapalle
Andhra Pradesh
BanaganapalleAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
141
Assembly
ASDhone
Andhra Pradesh
DhoneAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
142
Assembly
ASPattikonda
Andhra Pradesh
PattikondaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
143
Assembly
ASKodumur
Andhra Pradesh
Kodumur Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
144
Assembly
ASYemmiganur
Andhra Pradesh
YemmiganurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
145
Assembly
ASMantralayam
Andhra Pradesh
MantralayamAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
146
Assembly
ASAdoni
Andhra Pradesh
AdoniAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
147
Assembly
ASAlur
Andhra Pradesh
AlurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
148
Assembly
ASRayadurg
Andhra Pradesh
RayadurgAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
149
Assembly
ASUravakonda
Andhra Pradesh
UravakondaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
150
Assembly
ASGuntakal
Andhra Pradesh
GuntakalAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
151
Assembly
ASTadipatri
Andhra Pradesh
TadipatriAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
152
Assembly
ASSinganamala
Andhra Pradesh
Singanamala Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
153
Assembly
ASAnantapur Urban
Andhra Pradesh
Anantapur UrbanAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
154
Assembly
ASKalyandurg
Andhra Pradesh
KalyandurgAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
155
Assembly
ASRaptadu
Andhra Pradesh
RaptaduAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
156
Assembly
ASMadakasira
Andhra Pradesh
Madakasira Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
157
Assembly
ASHindupur
Andhra Pradesh
HindupurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
158
Assembly
ASPenukonda
Andhra Pradesh
PenukondaAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
159
Assembly
ASPuttaparthi
Andhra Pradesh
PuttaparthiAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
160
Assembly
ASDharmavaram
Andhra Pradesh
DharmavaramAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
161
Assembly
ASKadiri
Andhra Pradesh
KadiriAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
162
Assembly
ASThamballapalle
Andhra Pradesh
ThamballapalleAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
163
Assembly
ASPileru
Andhra Pradesh
PileruAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
164
Assembly
ASMadanapalle
Andhra Pradesh
MadanapalleAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
165
Assembly
ASPunganur
Andhra Pradesh
PunganurAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
166
Assembly
ASChandragiri
Andhra Pradesh
ChandragiriAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
167
Assembly
ASTirupati
Andhra Pradesh
TirupatiAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
168
Assembly
ASSrikalahasti
Andhra Pradesh
SrikalahastiAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
169
Assembly
ASSatyavedu
Andhra Pradesh
Satyavedu Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
170
Assembly
ASNagari
Andhra Pradesh
NagariAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
171
Assembly
ASGangadhara Nellore
Andhra Pradesh
Gangadhara NelloreAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
172
Assembly
ASChittoor
Andhra Pradesh
ChittoorAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
173
Assembly
ASPuthalapattu
Andhra Pradesh
Puthalapattu Andhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
174
Assembly
ASPalamaner
Andhra Pradesh
PalamanerAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1
175
Assembly
ASKuppam
Andhra Pradesh
KuppamAndhra PradeshApril 11, 2019
Thursday
Thursday1

ટોચની સ્ટોરીઝ