અમરેલી (Amreli News)

સાવરકુંડલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની સારી આવક, ખેડૂતોને આટલા મળ્યા ભાવ
સાવરકુંડલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની સારી આવક, ખેડૂતોને આટલા મળ્યા ભાવ