વધુ વાંચો
Sabarkantha: આ ગામમાં વાવાઝોડામાં પડી ગયેલા વડના વૃક્ષ માટે શોક સભા યોજાઈ, ગ્રામજનોએ આવી રીતે આપી શ્રદ્ધાંજલિ