રામ મંદિરનો મુદ્દો જુવો તસવીરોમાં,જાણો 600વર્ષમાં શું શું થયું!

Mar 21, 2017 06:39 PM IST
1 of 25
 • રામ જન્મ ભૂમિ બાબરી મસ્જિદ વિવાદ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે મધ્યસ્થીની વાત કરી છે. ચીફ જસ્ટિશ જે એસ ખેહરે કહ્યું કે, જો બંને પક્ષો રાજી હોય તો તે કોર્ટ બહાર મધ્યસ્થી કરવા તૈયાર છે. ચીફ જસ્ટિશે કહ્યું કે, આ મામલો ધર્મ અને આસ્થા સાથે જોડાયેલો છે અને એ યોગ્ય રહેશે કે બંને પક્ષો આંતરિક રીતે ઉકેલે એ યોગ્ય રહેશે. ત્યારે જુવો રામ મંદિરનો આખો મુદ્દો 600વર્ષનો ઇતિહાસ તસવીરોમાં...

  રામ જન્મ ભૂમિ બાબરી મસ્જિદ વિવાદ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે મધ્યસ્થીની વાત કરી છે. ચીફ જસ્ટિશ જે એસ ખેહરે કહ્યું કે, જો બંને પક્ષો રાજી હોય તો તે કોર્ટ બહાર મધ્યસ્થી કરવા તૈયાર છે. ચીફ જસ્ટિશે કહ્યું કે, આ મામલો ધર્મ અને આસ્થા સાથે જોડાયેલો છે અને એ યોગ્ય રહેશે કે બંને પક્ષો આંતરિક રીતે ઉકેલે એ યોગ્ય રહેશે. ત્યારે જુવો રામ મંદિરનો આખો મુદ્દો 600વર્ષનો ઇતિહાસ તસવીરોમાં...

 • ram_2

  ram_2

 • ram_3

  ram_3

 • ram_4

  ram_4

 • ram_5

  ram_5

 • ram_6

  ram_6

 • ram_7

  ram_7

 • ram_8

  ram_8

 • ram_9

  ram_9

 • ram_10

  ram_10

 • ram_11

  ram_11

 • ram_12

  ram_12

 • ram_13

  ram_13

 • ram_14

  ram_14

 • ram_15

  ram_15

 • ram_16

  ram_16

 • ram_17

  ram_17

 • ram_18

  ram_18

 • ram_19

  ram_19

 • ram_20

  ram_20

 • ram_21

  ram_21

 • ram_22

  ram_22

 • ram_23

  ram_23

 • ram_24

  ram_24

 • ram_25

  ram_25

લેટેસ્ટ ફોટો