વાઇબ્રન્ટ સમિટઃજુવો પીએમના સ્વાગતથી સંબોધન સુધીની તસવીર

Jan 09, 2017 07:13 PM IST
1 of 15
 • ગુજરાતમાં વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં ભાગ લેવા આજે પીએમ મોદી ગાંધીનગર આવશે. જે આવતીકાલ સુધી રોકાશે. ત્યારે દિવસભર અનેક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો હતો તો તેની તૈયારીથી લઇ અને દિવસભરના કાર્યક્રમોની તસવીરો જુવો

  ગુજરાતમાં વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં ભાગ લેવા આજે પીએમ મોદી ગાંધીનગર આવશે. જે આવતીકાલ સુધી રોકાશે. ત્યારે દિવસભર અનેક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો હતો તો તેની તૈયારીથી લઇ અને દિવસભરના કાર્યક્રમોની તસવીરો જુવો

 • vibrant_last_stage

  vibrant_last_stage

 • pm_welcome

  pm_welcome

 • vibrant-pm01

  vibrant-pm01

 • gdr_sureshprabhu

  gdr_sureshprabhu

 • gdr_ramatgamat_pradahan

  gdr_ramatgamat_pradahan

 • gdr_bhoomipoojan

  gdr_bhoomipoojan

 • gandhinagar_railway_station

  gandhinagar_railway_station

 • gandhinagar_airshow_accident

  gandhinagar_airshow_accident

 • cm_mitting_chin_deligation

  cm_mitting_chin_deligation

 • bhupendrasinh_mou

  bhupendrasinh_mou

 • gdr_sureshprabhu

  gdr_sureshprabhu

 • modi git siti1

  modi git siti1

 • modi git siti

  modi git siti

 • vibrant-gujarat-airshow

  vibrant-gujarat-airshow

લેટેસ્ટ ફોટો