એલર્ટ

    ઉત્તર ગુજરાત

    ગુજરાતની આ વખતની ચૂંટણીમાં સોનિયા ગાંધીના નજીકના અહેમદ પટેલ પ્રચારથી કેમ દૂર?

    ગુજરાતની આ વખતની ચૂંટણીમાં સોનિયા ગાંધીના નજીકના અહેમદ પટેલ પ્રચારથી કેમ દૂર?

    હિંમતનગર: કોંગ્રેસની સરકાર GSTમાં પરિવર્તન કરશેઃ રાહુલ ગાંધીએ જનસભાને કર્યું સંબોધનહિંમતનગર: કોંગ્રેસની સરકાર GSTમાં પરિવર્તન કરશેઃ રાહુલ ગાંધીએ જનસભાને કર્યું સંબોધન