વતનમાં વડાપ્રધાન: PMનું ખાસ સંબોધન

Oct 08, 2017 12:17 PM IST | Updated on: Oct 08, 2017 12:55 PM IST

વડનગરમાં વડાપ્રધાન મોદીનું સંબોધન. મોદીએ દેશ અને દુનિયા માં વડનગરનું મહત્વ જણાવ્યું,

PM મોદી આજે વતનમાં

વતનમાં વડાપ્રધાન: PMનું ખાસ સંબોધન

ચીનમાં પણ થાય છે વડનગરની ચર્ચા

આપણું વડનગર ઐતિહાસિક સ્થળ

વડાપ્રધાન મોદી થયા ભાવૂક

વડનગરમાં બૌદ્ધ ભિક્ષુકોને આપી શિક્ષા

પહેલાં વડનગર આનંદપૂર નામથી ઓળખાતુ

મિશન ઇન્દ્રધનુષ દેશની ઓળખ બનશે

કોઇપણ બાળક રસીથી વંચિત ન રહે

સભા સ્થળે ગુંજ્યા મોદી-મોદીનાં નારા

હું આ જ માટીમાં મોટો થયો છું

નગરજનને વિશ્વાસ આપુ છુ હું અહીંથી નવી યોજના લઇને જવું છું

હું ગામનાં દિકરા તરીકે CMનો આભાર માનુ છું.

સંબંધિત સમાચાર

સુચવેલા સમાચાર