ઉનાળુ વેકેશનમાં ટ્રેનની કન્ફમ ટિકટ આવી રીતે મેળવો...

Apr 23, 2017 07:53 AM IST | Updated on: Apr 23, 2017 07:53 AM IST

ઉનાળુ વેકેશનમાં તમે વતન જવા ઇચ્છતા હશો અથવા તો ટુર પર ક્યાક જવાનું મન કર્યુ હશે. પરંતુ તમને ટ્રેનની ટિકિટનું ટેન્શન હશે. આખરે આટલા ઓછા દિવસમાં કેવી રીતે ટ્રેનની ટિકિટ મળશે. પણ રેલવે વિભાગે આ માટે ખાસ આયોજન કર્યું છે. બસ તમારે એક્સપ્રેક્સ અને સુપર ફાસ્ટનો મોહ છોડવો પડશે. પછી તમે થોડી રકમ ખર્ચ કરી કન્ફમ ટિકિટ લઇ શકો છો.

રેલવે મંત્રાલયએ સમર સીજન(ઉનાળુ વેકેશન)માં200થી વધુ સ્પેશ્યલ ટ્રેન દોડાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પરંતુ આ ટ્રેનમાં ટિકિટ મેળવવા માટે તમારે સામાન્યથી થોડી વધુ રકમ ખર્ચ કરવી પડશે. આ ટ્રેન દિલ્હી,મુંબઇ, જમ્મુ, દેહરાદૂન,અંબાલા, ચંદીગઢ, બનારસ અને કાઠગોદામ રૂટ પર દોડશે.

ઉનાળુ વેકેશનમાં ટ્રેનની કન્ફમ ટિકટ આવી રીતે મેળવો...

જનસાધારણ,એક્સપ્રેક્સ સ્પેશ્યલ અને સુવિધા ટ્રેન દોડશે. જનસાધારણ ટ્રેનોમાં કોઇ વધુ ચાર્જ નહી લેવાય, સુવિધા ટ્રેનમાં સીટો ભરાય તે હિંસાબે ભાડુ નક્કી કરાશે અને ભાડુ ત્રણ ગણુ સુધી વધી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે દિલ્હીથી જમ્મુ 2 એસી ટિકિટ રાજધાનીમાં 1800 રૂપિયામાં છે તો સુવિધા સ્પેશ્યલ ટ્રેનમાં તમને 5400 રૂપિયા સુધી આપવા પડી શકે છે. એક્સપ્રેક્સ સ્પેશ્યલમાં સામાન્ય ભાડા સિવાય તત્કાલ ચાર્જ પણ ચુકવવો પડશે.

ઉનાળુ સ્પેશ્યલ ટ્રેન જુલાઇ સુધી દોડાવાશે. આ ટ્રેનોમાં કાઉટરથી લેવાયેલ ટિકિટ તમે 139 પર કોલ કરી કેન્સલ પણ કરાવી શકો છે.

સંબંધિત સમાચાર

સુચવેલા સમાચાર