સરકારી વિભાગો,બેન્કો ચારને બદલે પાંચ એપ્રિલે પાળશે રામનવમીની રજા

Apr 01, 2017 08:15 PM IST | Updated on: Apr 02, 2017 09:33 AM IST

ગાંધીનગરઃમુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીએ જાહેરાત કરતા કહ્યુ છે કેરામનવમીની રજા 5 એપ્રિલે રહેશે.તમામ સરકારી વિભાગો 4 એપ્રિલે ચાલું રહેશે.સરકારની તમામ કચેરીઓ 5 એપ્રિલે રજા પાળશે.રામનવમીની રજા 4 એપ્રિલના બદલે 5 એપ્રિલે રહેશે.બેંકો પણ 5 એપ્રિલે રજા પાળશે. નેગોસિભલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ હેઠળ રજા બદલાઇ છે.

ફાઇલ તસવીર

સરકારી વિભાગો,બેન્કો ચારને બદલે પાંચ એપ્રિલે પાળશે રામનવમીની રજા

સુચવેલા સમાચાર