5 કારણો, જાણો કેમ ન થઇ ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખ જાહેર

Oct 13, 2017 11:37 AM IST | Updated on: Oct 13, 2017 12:10 PM IST

હિમાચલ પ્રદેશની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થઇ ગઇ પણ આ સાથે જ ગુજરાતની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થવાની હતી. જે નથી કરવામાં આવી. જેની પાછળ મુખ્ય પાંચ કારણો છે.

જોકે મહત્વની વાત એ છે કે ગુજરાત અને હિમાચલનું રિઝલ્ટ સાથે જ આવશે 18 ડિસેમ્બરનાં રોજ ચૂંટણીનું રિઝલ્ટ આવશે. અને ચૂંટણી પંચનાં સૂત્રોની માનીયે તો ગુજરાતમાં બે ફેઝમાં ચૂંટણી થશે.

સંબંધિત સમાચાર

સુચવેલા સમાચાર