એલર્ટ

    કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

    PM મોદીએ કર્યુ રો-રો ફેરીનું લોકાર્પણ, જાણો સંબોધનમાં શું કહ્યું

    PM મોદીએ કર્યુ રો-રો ફેરીનું લોકાર્પણ, જાણો સંબોધનમાં શું કહ્યું

    દ્વારકા: ધનતેરસે ભક્ત પરિવાર દ્વારા 229 ગ્રામ સોનાના બે કિલો 700 ગ્રામ ચાંદીના આભૂષણો અર્પણ કરાયાદ્વારકા: ધનતેરસે ભક્ત પરિવાર દ્વારા 229 ગ્રામ સોનાના બે કિલો 700 ગ્રામ ચાંદીના આભૂષણો અર્પણ કરાયા