એલર્ટ

  ટ્રેન્ડીંગ ન્યૂઝ

  1 of 9

  પોલ

  ઇવીએમ મામલે તમે શું માનો છો, ઇવીએમમાં ગરબડી શક્ય છે?

  હા

  ના

  કહી ન શકાય

  રાશિ ભવિષ્ય

  ગળ્યું ઓછું ખાવ અને વાણીમાં મીઠાશ રાખવી, દિવસ એકંદરે શુભ રહે,

  News18 Network